Om uw aanvragen in behandeling te kunnen nemen kunt u het formulier hiernaast downloaden, volledig invullen en versturen naar de secretaris van de stichting.

Om een juiste afweging te kunnen maken vragen wij een beknopte beschrijving van de activiteit of het evenement. Er moet in ieder geval een begroting bijgesloten zijn en wanneer het een jaarlijks terugkerend evenement betreft ook een overzicht van baten en lasten van het vorige jaar.

Aangezien het bestuur in principe maar 2 keer per jaar bij elkaar komt moeten aanvragen ingediend zijn voor 1 februari of 1 augustus. Behandeling door het bestuur vindt in maart respectievelijk oktober van het jaar plaats.