De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de inwoners in de gemeente Westervoort op sociaal, cultureel en maat- schappelijk gebied in de ruimste zin van het woord.

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het geldelijk ondersteunen van activiteiten opgezet door verenigingen, instellingen of personen die initiatieven ontplooien of projecten ontwikkelen die erop gericht zijn om het sociaal, cultureel klimaat in Westervoort te stimuleren. De stichting financiert de bijdragen uit eigen vermogen en opbrengsten daarvan.