Op deze pagina vindt u een kleine greep uit de diverse schenkingen die sinds 1972 door de stichting 'Eigen Heim' zijn gedaan:

Historische Kring
De Historische Kring is diverse malen ondersteund bij de uitgaven van dialectboekjes over Westervoort en ook bij de inrichting van huize Vredenburg.

Onderzoek mogelijkheden bouw verzorgingstehuis
Garantstelling om onderzoek te kunnen doen naar de mogelijkheden van de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen in het centrum van Westervoort.

De Pals
Bijdrage ter financiering van een liftinstallatie bij de bouw van het zwembad en sportcentrum 'de Pals'.

Sonnedach
Meerdere donaties aan wooncentrum Sonnedach voor bewoners- activiteiten.

Pax Christi
Bijdrage aan Pax Christi ter ondersteuning van de opvang van Poolse kinderen in Westervoort.

De Wilgenpas
Bij de bouw van woonzorgcentrum 'de Wilgenpas' is een donatie gedaan ten behoeve van de gemeenschapsruimte.

Caritas
De parochiële Caritas instelling wordt jaarlijks een bijdrage toegekend vanwege de vele goede zaken die deze instelling op het vlak van liefdadigheid realiseert.

Werenfridus kerk
Een bijdrage aan de Werenfridus kerk om de verlichting van het kruis op de toren te kunnen financieren.

Stichting 6 minuten zone
De stichting '6 minuten zone' heeft een bijdrage gekregen ten behoeve van uitbreiding van het AED netwerk in Westervoort.

Andere verenigingen en instellingen die zich mochten verheugen in een financiële bijdrage zijn:
Trefcentrum, Sportclub Westervoort, Muziekvereniging OBK, Promotie Westervoort, Liberté, EHBO Westervoort, Happy Joy Dancers, Vrienden van de Waay, Vereniging van Ouderen Westervoort, Belcanto, de Zonnebloem, AVW 66, Protestantse Gemeente Westervoort, Wesstar, Vrienden van Thuvine.